پازل تبلیغاتی مگنتی

اعداد و حروف الفبای فارسی و لاتین و... را در این پازل درست کنید!