وایت برد کوچک آهنربایی

این وایت برد بهترین وسیله کاربردی بر روی درب یخچال و.... می باشد و همراه با ماژیک کوچک قابل نصب بر روی مکان های فلزی ست و همچنین جایگزین مناسبی به جای کاغذ یادداشت می تواند باشد با هر شکل و نوع و طرح موردنظر شما.