نقش آهنربا در محصولات تبلیغاتی

نقش آهنربا در محصولات تبلیغاتی

شاید بدون شک بیان کردن که امروزه جایی نیست که اهنربا توش دخالتی نداشته باشه از تبلیغات گرفته تا پزشکی و صنعت همه از انواع آهنربا استفاده می کنند. اما در مورد کاربرد آهنربا در امور روزمره ما و گاهی تا حدودی تبلیغاتی می توان به موارد زیر اشاره نمو